Wyższe kary za agresję na boisku. Ale tylko tę wymierzoną w sędziów

PZPN zmienił zapisy w Regulaminie Dyscypliny, które mają pozwolić na surowsze karanie boiskowych ?bandytów?. Ale tylko tych, którzy atakują sędziów. 

 

UEFA Region?s Cup. Dolny Śląsk z nowym trenerem będzie bronił tytułów

Sprawa ma oczywiście związek z wieloma incydentami, do których dochodziło jesienią na boiskach niższych lig, gdy sędziowie byli atakowani i obrażani przez zawodników. W skrócie – PZPN zwiększył nieco minimalne kary, jakie można orzekać wobec zawodników (lub innych uczestników meczu), którzy atakują sędziów ? czy to werbalnie, czy fizycznie.

 

Z jednej strony to krok w dobrym kierunku. Z drugiej jednak strony może trochę dziwić, że różnicuje się teraz takie same ataki boiskowych ?bandytów? – te wymierzone w rywala będą mogły być karane mniej surowo. A jak pokazują statystyki, skala agresji (zwłaszcza fizycznej) skierowana na rywali jest znacznie większa, niż na arbitrów. Choć rozumiem, że zmiany te mają dać arbitrom większe poczucie bezpieczeństwa i pokazać, że nie będzie pobłażania dla tych, którzy sięgną po ?argument siły? na boisku.

 

Oto szczegóły zmian w Regulaminie Dyscypliny:

Art. 61, §2.1

Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na:

1) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,

2) innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim,

– po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej ? to zostało bez zmian.

 

Paragraf ten zyskał jednak dwa nowe punkty, które mówią, że jeśli dotyczyło to sędziego to kara minimalna to 5 meczów dyskwalifikacji. A jeśli doszło do ?rażącego naruszenia nietykalności sędziego? – kara nie może być krótsza niż rok dyskwalifikacji.

 

Art. 62, § 3.

Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia, zniesławienia lub innego, wysoce niesportowego zachowania, osobie tej po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.

 

I analogicznie jak wyżej, jeśli sytuacja ta dotyczyła sędziego ? to kara minimalna to 5 meczów, a jeśli doszło do ?rażącego naruszenia nietykalności sędziego? – kara nie może być krótsza niż rok dyskwalifikacji.

 

Art. 72, §1.1

Kto stosuje groźbę, przemoc lub narusza nietykalność cielesną sędziego lub innej osoby w związku z meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach członkowskich, w szczególności w celu utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia działań, podlega karze pieniężnej nie niższej niż 2.000 zł, karze dyskwalifikacji lub karze wykluczenia z PZPN.

 

Paragraf ten zyskał jeszcze jeden punkt. Mówi on o tym, że jeśli przewinienia z punktu 1.1 mają ?charakter rażący?, to dyskwalifikacja nie może być krótsza niż 1 rok.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.