Dzieci i młodzież mogą grać. Co trzeba zrobić?

Od poniedziałku, 28 grudnia do 17 stycznia, obowiązują dodatkowe obostrzenia dotyczące m.in. sportu. Nie dotyczą one jednak rywalizacji dzieci i młodzieży. 

 

Osiem meczów w 33-34 dni? To nie Premier League, to niższe ligi

Tego można było się spodziewać. Interpretacja Ministerstwa Zdrowia dotycząca rozporządzenia w sprawie obostrzeń obowiązujących od 28 do 17 stycznia nie dotyczy współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

 

Przypomnijmy najważniejszy paragraf wspomnianego rozporządzenia:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

 

Co trzeba zrobić, żeby z czystym sumieniem do 17 stycznia trenować, grać mecze czy uczestniczyć w turniejach dla dzieci i młodzieży? Kluby prowadzące zajęcia z dziećmi i młodzieżą muszą być członkiem Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, a także posiadać stosowne zaświadczenie.

 

Jak informuje DolZPN, koordynacją wystawiania zaświadczeń zajmuje się biuro we Wrocławiu. Wszystkie wnioski należy kierować na adres: dzpn@dolnoslaskizpn.pl

 

Wniosek musi zawierać:

  • nazwę klubu;
  • adres klubu;
  • regon, KRS;
  • jeżeli będzie organizowane zgrupowanie, to datę rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce pobytu.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *