O licencjach trenerskich i karach za ich brak

O licencjach trenerskich i karach za ich brak – komunikat Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.

 

Przygotowania do rundy wiosennej dolnośląskich czwartoligowców

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że wnioski dotyczące przedłużenia bądź wydania nowych licencji trenerskich PZPN C/PZPN B/PZPN A oraz UEFA C/UEFA B przyjmowane będą do 26 lutego 2016 r.

 

Zgodnie z uchwałą nr VI/115 oraz VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej od sezonu 2015/2016 poniższe licencje uprawniają do prowadzenia zespołów młodzieżowych i seniorskich na poniższych szczeblach rozgrywek:

 • Licencja UEFA PRO – uprawnia do prowadzenia zespołów na poziomie Ekstraklasy, I i II ligi mężczyzn;
 • Licencja UEFA A – uprawnia do prowadzenia zespołów do III ligi mężczyzn, Ekstraligi Kobiet oraz zespoły młodzieżowe w Centralnej Lidze Juniorów;
 • Licencja PZPN A – uprawnia do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I Ligi Kobiet oraz we wszystkich kat. wiekowych wraz z Dolnośląską Ligą Juniorów Młodszych i Starszych;
 • Licencja UEFA B – uprawnia do prowadzenia zespołów do kl. O, II Ligi Kobiet oraz zespoły młodzieżowe we wszystkich kat. wiekowych wraz z Dolnośląską Ligą Juniorów Młodszych i Starszych;
 • Licencja PZPN B – uprawnia do prowadzenia zespołów kl. A,B i C, III Ligi Kobiet, II Ligi Futsalu oraz zespoły młodzieżowe we wszystkich kat. wiekowych wraz z Okręgową Ligą Juniorów Młodszych i Starszych
 • Licencja UEFA C – uprawnia do prowadzenia zespołów kl. A, B i C oraz zespoły w kat. dziecięcych: Skrzat/Żak/Orlik/Młodzik

 

Do wniosku należy dołączyć poniższe dokumenty:

 1. kopię dyplomu trenerskiego bądź legitymacji instruktora piłki nożnej
 2. kopię zaświadczenia z udziału w konferencjach/warsztatach szkoleniowych dla trenerów z okresu ostatnich 12 miesięcy (honorowane są tylko szkolenia przeprowadzone przez: Dolnośląski Związek Piłki Nożnej/Dolnośląskie Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów/Polski Związek Piłki Nożnej)
 3. kopię wpłaty za wydanie licencji trenera dokonanej na konto Dol. ZPN
 4. 2 zdjęcia (tylko w przypadku wniosku o wydanie licencji)

Ćwierćfinałowe pary okręgowego Pucharu Polski

W przypadku wniosku na 3 lata – 3 zaświadczenia z 3 ostatnich lat, na 2 lata – 2 zaświadczenia z 2 ostatnich lat, na 1 rok – 1 zaświadczenie wydane w okresie ostatnich 12 miesięcy.

 

UWAGA: W dniu 22 lutego w Siechnicach, hala sportowa, ul. Świerczewskiego 40, w godzinach 15.30-19.30 (prelegenci: P. Barylski oraz Ł. Czajka, odbędą się warsztaty szkoleniowe, na których będzie można uzyskać certyfikat potrzebny do uzyskania/przedłużenia licencji)
Opłata za wydanie lub przedłużenie licencji na rok czasu wynosi:

 1. 50 zł – dla trenerów, którzy prowadzą zespoły młodzieżowe oraz zespoły seniorskie występujące w kl. O, A, B,
 2. 100 zł – dla trenerów, którzy prowadzą zespoły młodzieżowe w LDJ i LDJM oraz zespoły seniorskie występujące w kl. III i IV

Maksymalnie można wnioskować o wydanie licencji na 3 lata. Należy wówczas wpłacić trzykrotność podstawowej kwoty.

Wniosek należy złożyć osobiście, przesłać mailem, lub listem poleconym na poniższy adres:

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

ul. Oporowska 62

53-434 Wrocław

Przemyslaw.sieradzki@dolnoslaskizpn.pl

Po tym (26 luty) terminie licencje będą wydawane w trybie nadzwyczajnym, co będzie skutkowało poniesieniem wyższej opłaty!
Opłata dodatkowa za wydanie lub przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym wynosi (zgodnie z uchwałą nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej):

 • za licencję PZPN A – 2.000 PLN
 • za licencję UEFA B – 500 PLN
 • za licencję PZPN B – 300 PLN
 • za licencję UEFA C – 100 PLN

Prowadzenie zespołu piłki nożnej podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych przez trenera nie posiadającego ważnej licencji trenerskiej PZPN powoduje zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do:

 

Klubu IV ligi, ligi wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych, I ligi kobiet, I ligi Futsalu:

 1. pierwszy mecz – kara pieniężna 5.000 złotych
 2. drugi mecz – kara pieniężna 10.000 złotych
 3. trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego

Klubu Klasy Okręgowej, II ligi kobiet, II ligi Futsalu, oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej:

 1. pierwszy mecz – kara pieniężna 3.000 złotych
 2. drugi mecz – kara pieniężna 6.000 złotych
 3. trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego

Klubu seniorów A klasy, B klasy, C Klasy, zespołów dziecięcych:

 1. pierwszy mecz – kara pieniężna 1.000 złotych
 2. drugi mecz – kara pieniężna 2000 złotych
 3. trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego

 

źródło: dolzpn.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.