OZPN Legnica badania lekarskie

Regulamin rozgrywek sobie, a OZPN sobie… Czy ktoś to zatrzyma?

Wydział Gier OZPN Legnica ukarał walkowerem Burzę Gołaczów za nierozegrany mecz z Feniksem Pielgrzymka. Do meczu nie dopuścił arbiter, bowiem zażądał od gospodarzy okazania badań lekarskich zawodników. Problem w tym, że od nowego sezonu nie powinien tego robić.

 

Stokowiec w Zagłębiu – za, a nawet przeciw [POLEMIKA]

To co dzieje się w związku z badaniami lekarskimi w strefie legnickiej zaczyna przypominać paranoję. Przypomnijmy, że od bieżącego sezonu zmieniły się przepisy w tym zakresie. Oczywiście zawodnicy zgłoszeni do gry nadal muszą posiadać ważne badania lekarskie. Zdjęto jednak obowiązek sprawdzania badań przez sędziego. Za badania odpowiada klub – jasno o tym mówi „Regulamin Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Sezon 2017/2018”.

 

Od początku sezonu dochodzą jednak sygnały, że inaczej jest w okręgu legnickim, gdzie sędziowie nadal żądają okazania badań lekarskich. Już kilka meczów z tego powodu się nie odbyło (również w rozgrywkach młodzieżowych), kilka klubów zostało ukaranych walkowerami. Ostatnią ofiarą nadgorliwości (części?) sędziów padła Burza Gołaczów z III grupy klasy A, ukarana walkowerem za nieodbyty mecz z Feniksem Pielgrzymka.

 

Małe ligi – quiz dla fanów dolnośląskiej piłki [QUIZ – SPRAWDŹ SIĘ]

Działacze z Goczałowa zapowiadają odwołanie. I wydaje się, że to jedyna metoda na to, co się dzieje w legnickim okręgowym związku.

 

Szczerze mówiąc, trudno pojąć tę sytuację, w której związek działa wbrew przepisom. I zastanawiam się, czy nie ma jakiejś komórki w Dolnośląskim Zawiązku Piłki Nożnej, która mogłaby temu jakoś przeciwdziałać. Bo albo jest jeden regulamin dla wszystkich – albo każdy może sobie robić z nim co chce. Z pewnością nie wpływa to na pozytywne postrzeganie rozgrywek i całego związku.

 

PS. A oto najnowszy przypadek, z sobotniego poranka

 

4 thoughts on “Regulamin rozgrywek sobie, a OZPN sobie… Czy ktoś to zatrzyma?”

 1. OPIEKA ZDROWOTNA
  § 23
  Zawodnicy uprawiający piłkę nożną mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem są obowiązani:
  1. poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki nożnej musi być odnotowana na karcie zgłoszenia oraz w wydanej zawodnikowi karcie badań lekarskich według obowiązującego wzoru.
  2. przeprowadzać okresowe badania lekarskie, których wyniki są odnotowywane w karcie badań lekarskich .
  § 24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
  w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną
  1. Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia badań.
  2. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich.
  3. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie. Przed zawodami, sędziemu

  1. I jak już pisałem pod pana innym komentarzem – badania są obowiązkowe, ale sędziowie nie muszą już ich sprawdzać od nowego seoznu. Przepis, na który się pan powołuje jest nieaktualny

 2. Pan redaktor zapomniał że są przepisy, które nakładają na kluby pewne obowiązki. Gdzie jest zapis, że sędzie nie ma obowiązku sprawdzania badań lekarskich?? Proszę o odpowiedź.
  § 24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
  w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną
  „3. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie. Przed zawodami, sędziemu należy dostarczyć potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych badań lekarskich.”
  Regulamin Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Sezon 2017/2018
  Rozdział IV ZAWODNICY
  § 12
  „9. Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie zgodnie z Ustawą o Sporcie, potwierdzone w książeczce zdrowia zawodnika lub zaświadczeniem. Termin ważności badania określa lekarz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Kapitan i kierownik drużyny odpowiadają za wpisanie do sprawozdania meczowego zawodników z aktualnymi badaniami. W przypadku zespołu młodzieżowego – trener.”

  1. Przepis PZPN już nie jest aktualny… A regulamin DZPN nie mówi o tym, że sędzia ma sparwdzać badania. Badania mają być, ale nie sprawdzają ich sędziowie!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *