Od poniedziałku nowe regulacje w obszarze sportu. “Nie trenujemy i nie gramy”

Oto obostrzenia, które będą obowiązywały od 28 grudnia do 17 stycznia w związku z epidemią COVID-19. Jak już wcześniej informowaliśmy, kluby z niższych lig nie będą mogły w tym czasie trenować i rozgrywać sparingów.

 

Osiem meczów w 33-34 dni? To nie Premier League, to niższe ligi

Przed kilkoma dniami pisaliśmy o nowych zasadach bezpieczeństwa, które będą obowiązywały od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. Pierwsze informacje mówiły tylko, że w czasie tzw. narodowej kwarantanny infrastruktura sportowa będzie dostępna tylko w ramach sportu zawodowego.

 

Na szczegóły trzeba było poczekać do czasu opublikowania rozporządzenia w tej sprawie, które ujrzało światło dzienne w poniedziałek, 21 grudnia.

 

Nie ma w nich zaskoczenia. Główny przepis dotyczący sportu brzmi:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

 

Co prawda można znaleźć różne interpretacje tego paragrafu, jednak zdecydowana większość mówi, że

do 17 stycznia nie można trenować, ani rozgrywać meczów sparingowych w niższych ligach, a także meczów i turniejów futsalowych. 

 

Na podobnym stanowisku stoi również Andrzej Padewski, prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, który na facebooku napisał: „Krótko. Nie trenujemy i nie gramy”.

 

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów wprowadza następujące obostrzenia:

Zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

  • dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
  • basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem podmiotów:
    • działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
    • dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne:

  • wyłącznie w przypadku sportu zawodowego* lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  • bez udziału publiczności.

 

Wskazani wyżej zawodnicy, trenerzy i członkowie sztabu szkoleniowego, mogą korzystać usług hotelarskich w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego.

 

Okoliczności, o których mowa powyżej, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

 

Wymogi sanitarne dla podmiotów uprawnionych do udostępnienia obiektu, organizatorów współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych, wydarzenia sportowego oraz osób w nich uczestniczących pozostają bez zmian.

 

* Sport zawodowy oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *